Digitale borden, wifi in de hele school, goed uitgeruste computerlokalen: ICT is op het MLA uitstekend verzorgd. Bij verschillende vakken krijg je soms opdrachten die je op de computer moet maken en in de bovenbouw kan je het vak informatica kiezen.

Mediacoaches en mentoren leren je hoe je verstandig kunt omgaan met sociale media en ander internetverkeer.

We hebben ook een moderne mediatheek met professionele medewerkers; daarnaast zijn er studieruimtes waar je online kunt werken.