“Help mij het zelf te doen.” In het Italiaans klonk dat waarschijnlijk nog mooier, toen Maria Montessori deze wijze woorden sprak. De uitspraak van de Italiaanse arts en pedagoge is nog altijd het uitgangspunt van ons montessorionderwijs. Om dit te bereiken, zijn er voor ons drie woorden belangrijk; vertrouwen, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Vertrouwen

Onze grondhouding op het MLA is vertrouwen. Dit betekent, dat wij ervan uitgaan dat een leerling zijn werk zelf maakt, dat hij afspraken nakomt en op een respectvolle manier met anderen omgaat. Mocht dit een keer niet lukken, dan gaan wij met hem in gesprek om te kijken hoe het komt dat iets niet is gelukt. Samen kijken we hoe de leerling dit een volgende keer zou kunnen voorkomen en welke hulp hij hierbij nodig heeft. In dit gesprek nemen wij de leerling serieus en luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Door deze manier van omgaan met elkaar ontstaat een veilige sfeer, verdraagzaamheid en wederzijds vertrouwen.

Verantwoordelijkheid

Doordat er een basis van vertrouwen is, kunnen wij de leerlingen ook leren wat verantwoordelijkheid is en hoe je daarmee om kunt gaan. Het gaat hierbij niet alleen om verantwoordelijkheid met betrekking tot het leerproces, maar ook om sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij geven de leerlingen de verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken. In dit proces mogen ook fouten gemaakt. Door hierop te reflecteren, kan de leerling bewuster worden van zijn handelen, waardoor hij van zijn fouten kan leren.

Zelfstandigheid

Een leerling krijgt in onze school ruimte om zelfstandig te worden. Hoe meer een leerling in staat is om verantwoordelijkheid te nemen, hoe meer vrijheid en ruimte de leerling krijgt in zijn leerproces. Hierdoor groeit zijn zelfstandigheid en daarmee ook zijn zelfvertrouwen. De leerling leert op deze manier, dat hij het zelf kan doen.