“Help mij het zelf te doen.” Dit is een beroemde uitspraak van Maria Montessori over wie elders op deze website meer te lezen is. Deze woorden van de Italiaanse arts en pedagoge zijn nog altijd het uitgangspunt van ons montessorionderwijs. We willen onze leerlingen leren ‘het zelf te doen’. Hierbij zijn er voor ons drie woorden belangrijk: vertrouwen, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Vertrouwen

Vertrouwen is een kernbegrip op het MLA. Wij gaan ervan uit dat een leerling zijn werk zelf maakt, dat hij afspraken nakomt en op een respectvolle manier met anderen omgaat. Mocht dit een keer niet lukken, dan gaan wij met hem in gesprek om te kijken hoe het komt dat iets niet is gelukt. Samen kijken we hoe de leerling dit een volgende keer kan voorkomen en welke hulp hij hierbij misschien nodig heeft. In dit gesprek nemen wij de leerling serieus en luisteren we naar wat hij te zeggen heeft. Door op deze manier met elkaar om te gaan ontstaan een veilige sfeer en wederzijds vertrouwen.

Verantwoordelijkheid

In die sfeer van vertrouwen willen wij de leerling ook leren hoe hij verantwoordelijk kan zijn. Het gaat hierbij niet alleen om verantwoordelijkheid met betrekking tot het leerproces, maar ook om sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij geven onze leerlingen de ruimte om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken. Hierbij mogen ook fouten worden gemaakt. Door hierop te reflecteren kan de leerling zich bewuster worden van zijn handelen, waardoor hij van zijn fouten kan leren.

Zelfstandigheid

Een leerling krijgt op onze school ruimte om zelfstandig te worden. Hoe meer een leerling in staat is om verantwoordelijkheid te nemen, des te meer vrijheid en ruimte hij van ons krijgt tijdens zijn opleiding. Hierdoor groeit zijn zelfvertrouwen en daarmee ook zijn zelfstandigheid. De leerling leert op deze manier dat hij het zelf kan doen.