Leerlingen in de derde klas van havo, vwo en gymnasium kiezen aan het eind van het schooljaar een module, die ze in de vierde klas gaan volgen. Deze module is in de vrije ruimte geplaatst en staat voor een studielast van 80 uur. Het moduleaanbod op het MLA is breed. Er kan gekozen worden uit onder meer ICT, textiele werkvormen, yoga, mediawijsheid, documentaire maken en Spaans. Tijdens zo’n module houdt een leerling zich bezig met iets heel anders dan het reguliere schoolwerk hetgeen stimulerend kan werken. Leerlingen die al een extra vak volgen of bijvoorbeeld aan topsport doen kunnen vrijstelling krijgen van de module.