Mentor

Iedere leerling wordt samen met zijn klasgenoten begeleid door een mentor. Deze mentor helpt jou met (het plannen van) je werk en onderhoudt het contact met je ouders. Tijdens het mentoruur brengt je mentor je op de hoogte van allerlei belangrijke schoolzaken. Ook is hij of zij er om de sfeer in de klas in de gaten te houden en om deze te bespreken met de klas, als dat nodig is.

Persoonlijk mentor

Een persoonlijk mentor is een docent die een leerling individueel begeleidt in een periode waarin deze extra steun nodig heeft. Als je er behoefte aan hebt, dan kun je extra begeleiding vragen van een van je vakdocenten. Deze docent wordt dan tijdelijk jouw persoonlijke mentor. Hij kijkt over je schouder mee en houdt contact met je ouders over hoe het gaat.

Zo’n persoonlijk mentor kan jou extra hulp bieden bij het plannen van je werk of hij kan een soort vertrouwenspersoon voor je zijn, die je een beetje extra aandacht geeft.

Leerlingbegeleider

Als je toch nog meer ondersteuning nodig hebt dan je krijgt, kunnen we je aanmelden bij het ondersteuningsteam. Soms wordt een leerlingbegeleider gevraagd om jou verder te helpen. Hij kan je bijvoorbeeld helpen met het plannen en organiseren van je werk of hij bespreekt de motivatie- en/of lichte gedragsproblemen, die je misschien hebt. Deze leerlingbegeleider ondersteunt voorts leerlingen die doubleren, leerlingen die instromen van een andere school of (profiel)deelschool en/of leerlingen die leerachterstanden hebben.