Vanaf het derde leerjaar gaan wij samen met de leerling vooruitkijken: wat wil hij gaan doen na het eindexamen op het MLA? Dit doen wij door middel van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), waarbij de leerling informatie en steun krijgt van de decaan (studieadviseur op school) en zijn mentor. In verschillende fases – een snuffelstage, het opbouwen van een loopbaanportfolio en deelname aan groepsprojecten – werkt de leerling in de bovenbouw stapsgewijs toe naar zijn vervolgopleiding.