Echt tijd en aandacht aan een taak kunnen besteden is de sleutel tot zelfregulatie en Montessori werkte daarom niet met een rooster en met pauzes. Een langere tijd aan een opdracht kunnen werken, geeft je namelijk de ruimte om in je volle concentratie te komen en in een flow te raken; het gevoel dat je echt goed in een opdracht zit. Volgens Montessori moet je kinderen daarom hun eigen leren laten bepalen. En als een leerling het even nodig heeft om pauze te houden, kan hij zelf bepalen wanneer dit een goed moment is.

Op het MLA#2 gaan we daarom ook werken met een ander rooster. We hebben nu een conceptrooster gemaakt waarin we lesgeven in lesblokken van 75 minuten en blokuren van 2,5 uur voor de leergebieden. Deze manier van werken biedt ruimte in het rooster voor vakken die twee keer per week een vakles nodig hebben, zoals sport en bewegen.

Zo zou een lesrooster er op MLA#2 uit kunnen zien: