We gaan lesgeven in leergebieden. Door als vakdocenten samen te kijken naar de lesstof en deze op een andere manier aan te bieden, ontstaat er meer samenhang in de leerstof. De stof krijgt zo meer betekenis, wat bijdraagt aan de interesse en de motivatie van de leerling. De vakken zullen interdisciplinair aangeboden worden door te werken in drie leergebieden:

Mens en Natuur – Scheikunde/Natuurkunde/Biologie

Mens en Maatschappij – Aardrijkskunde/Geschiedenis/Economie

Kunstlab – Beeldende Vormen/Multimedia/Podiumkunsten/Muziek

Binnen zo’n leergebied werken de leerlingen aan projectopdrachten. Naast de leergebieden zijn er losse vakken, zoals Nederlands, wiskunde, de moderne vreemde talen en sport & bewegen. Filosofie wordt verweven in alle vakken. Deze losse vakken sluiten ook aan bij het overkoepelende thema en zijn geregeld onderdeel van de deelprojecten.