Op het MLA#2 hebben we ook keuzewerktijd (KWT). Daarin bepaalt een leerling zelf aan welk vak hij wil werken. Tijdens deze uren werken leerlingen samen met leerlingen uit andere klassen van dezelfde deelschool in een vaklokaal. Leerlingen kunnen zich hiervoor van te voren inschrijven.

Tijdens de werktijd kan de leerling aan een project werken, een samenwerkingsopdracht doen, extra hulp en uitleg vragen aan de aanwezige vakdocent of medeleerlingen.

De werktijd is een echt montessoribegrip, omdat deze de leerling de kans biedt om zelf keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen, anderen te helpen en samen te werken.