Op het MLA#2 kan de leerling een mavo, havo of vwo-diploma halen. We werken met heterogene brugklassen, zodat we een diverse gemeenschap vormen, net als in de echte wereld. In de eerste drie jaren blijft de stamgroep bij elkaar. Dit zorgt ervoor dat de docent tijd en ruimte heeft om de leerlingen goed te kunnen volgen, waardoor hij ze kan uitdagen op hun niveau.

Daarnaast biedt dit ook ruimte voor groepsvorming; leerlingen krijgen de tijd om elkaar echt te leren kennen, wat bijdraagt aan de sociale veiligheid die nodig is om van en met elkaar te leren. Leerlingen van verschillende leeftijden kunnen elkaar bovendien treffen in verschillende lessen.

In deze eerste drie jaren geven we geen cijfers en blijft in principe niemand zitten. Hierdoor is de druk die een cijfer met zich mee kan brengen minder voelbaar. Dit betekent niet dat we niet weten hoe de leerlingen ervoor staan. Integendeel zelfs. We volgen hun ontwikkeling continu en niet alleen pas aan het einde van een blok bij een toets.

Een schoolcarrière duurt afhankelijk van de gekozen opleiding 4, 5 of 6 jaar en binnen deze opleiding wordt er in al die jaren gewerkt aan de peroonsontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.