Op het MLA geven we de leerlingen, na elk blok van negen weken, een verslag. Hierop noteren wij met tekens (plussen en minnen) hoe hun werkhouding en de kwaliteit van het gemaakte werk in het voorafgaande blok is geweest. Ook schrijven we op het verslag hoe ver de leerling is gevorderd met de leerstof. Deze verslagen zijn voor ouders en leerlingen ook zichtbaar in Magister.

Verslagvergadering

De vakdocenten vergaderen een paar keer per jaar over de voortgang van het werk. Gezamenlijk bespreken zij de behaalde resultaten en kijken zij naar de inzet en de werkhouding van de leerlingen. Aan het einde van het schooljaar wordt er in een dergelijke verslagvergadering een besluit genomen of de leerling door kan gaan naar het volgende jaar. Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat een leerling blijft zitten.