Leerlingen met onder meer dyscalculie, dyslexie, AD(H)D of ASS kunnen faciliteiten toegekend krijgen, zoals meer tijd bij toetsen of gespreid toetsen. Docenten krijgen handelingsadviezen door de Begeleider Passend Onderwijs Yolanda Kuijper of de orthopedagoog Chaia Levie.

Leerlingen waarvan vermoed wordt dat ze extra ondersteuning nodig hebben, krijgen (eventueel) een verwijzing naar GZ-psycholoog/orthopedagoog voor het verkrijgen van een dyslexie- of dyscalculieverklaring.

Dispensatieverlening, bijvoorbeeld voor de verplichte tweede moderne taal, is alleen mogelijk als er sprake is van ernstige dyslexie. Dit is ter beoordeling van het zorgteam van het MLA.

Ieder schooljaar wordt een voorlichtingsavond georganiseerd over dyslexie voor ouders, leerlingen en geïnteresseerde medewerkers. Ook voor (ouders van) zwakke rekenaars en leerlingen met dyscalculie wordt een voorlichtingsavond georganiseerd.