Leerlingen met dyscalculie, dyslexie, AD(H)DASS of andere bijzonderheden, kunnen faciliteiten toegekend krijgen, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij het maken van toetsen of de mogelijkheid tot gespreid toetsen. De begeleider passend onderwijs of de zorgcoördinatoren geven de vakdocenten in zo’n geval handelingsadviezen.

Leerlingen van wie we vermoeden dat ze extra ondersteuning nodig hebben krijgen een verwijzing naar een GZ-psycholoog/orthopedagoog voor het verkrijgen van een dyslexie- of dyscalculieverklaring.

Dispensatieverlening, bijvoorbeeld voor de verplichte tweede moderne taal, is alleen mogelijk als er sprake is van ernstige dyslexie. Het zorgteam van het MLA bepaalt of dit het geval is.