Mentoren en decanen (studieadviseur op school) werken samen om de leerlingen te begeleiden bij het maken van keuzes over de toekomst.

Op het decanaat kunnen leerlingen terecht voor informatie en advies over toekomstplannen en mogelijkheden. In de derde klas mavo, havo en vwo helpen de decanen de leerlingen bij het kiezen van een profiel en vakkenpakket.

Vanaf het derde leerjaar het MLA samen met de leerling vooruitkijken. Wat wil de leerling gaan doen na het eindexamen op het MLA? Dit doen wij door middel van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), waarbij de leerling informatie en steun krijgt van zijn mentor en de decaan. In verschillende fases – een snuffelstage, het opbouwen van een loopbaanportfolio en het doen van groepsprojecten – werkt de leerling in de bovenbouw stapsgewijs toe naar zijn vervolgopleiding. Het gaat hier om individuele keuzes en daarom is een deel van het programma verplicht en een deel vrij in te vullen.

Leerlingen en ouders kunnen terecht op de spreekuren van de decanen in lokaal D0-10k of per e-mail een afspraak maken.