Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ‘Plan van Inpassing’. Dit is de wijze waarop het wegvallen van het gebruik van de gebouwen A en C tijdens de bouwfase wordt opgevangen in de gebouwen B, D, Van Ostadestraat en Van Eesterenlaan. De laatste versie van het ‘Beknopt Plan van Inpassing’ is ook te downloaden via deze pagina.

Op grond van dit plan is begonnen met het leegmaken van de diverse kelders. Momenteel wordt een aantal aanpassingen gedaan aan de gebouwen B, D en de Van Ostadestraat. Gelijklopend hiermee wordt het gebouw aan de Van Eesterenlaan aangepast en uitgerust voor gebruik door het MLA.