De maanden voorafgaand aan de sloop- en bouwwerkzaamheden staan in het teken van de voorbereiding. Naast het ontwerp en de geplande werkzaamheden, wordt de wijze waarop het wegvallen van het gebruik van de gebouwen A en C tijdens de bouwfase wordt opgevangen in de gebouwen B, D, Van Ostadestraat en Van Eesterenlaan, beschreven in het Plan van Inpassing. De laatste versie van het ‘Beknopt Plan van Inpassing’ is te downloaden via deze pagina.

Op grond van dit plan zijn de diverse kelders ontruimd, lokalen verhuisd en momenteel worden de benodigde aanpassingen gedaan aan de gebouwen B, D en de Van Ostadestraat en is in september het gebouw aan de Van Eesterenlaan in gebruik genomen door de bovenbouw leerlingen van het MLA.

In de kerstvakantie zijn de laatste voorbereidingen getroffen en is het schoolplein gereed gemaakt voor de sloopwerkzaamheden die in januari starten.