De maanden voorafgaand aan de sloop- en bouwwerkzaamheden staan in het teken van de voorbereiding. Naast het ontwerp en de geplande werkzaamheden, wordt de wijze waarop het wegvallen van het gebruik van de gebouwen A en C tijdens de bouwfase wordt opgevangen in de gebouwen B, D, Van Ostadestraat en Van Eesterenlaan, beschreven in het Plan van Inpassing. De laatste versie van het ‘Beknopt Plan van Inpassing’ is te downloaden via deze pagina.