De maanden voorafgaand aan de sloop- en bouwwerkzaamheden staan in het teken van de voorbereiding. Naast het ontwerp en de geplande werkzaamheden, wordt de wijze waarop het wegvallen van het gebruik van de gebouwen A en C tijdens de bouwfase wordt opgevangen in de gebouwen B, D, Van Ostadestraat en Van Eesterenlaan, beschreven in het Plan van Inpassing. De laatste versie van het ‘Beknopt Plan van Inpassing’ is te downloaden via deze pagina.

Op grond van dit plan zijn de diverse kelders ontruimd, lokalen verhuisd en momenteel worden de benodigde aanpassingen gedaan aan de gebouwen B, D en de Van Ostadestraat. Voor de zomer is het gebouw aan de Van Eesterenlaan aangepast en uitgerust en in september in gebruik genomen door het MLA. Vanaf half november wordt het schoolplein gereed gemaakt voor de sloopwerkzaamheden die starten in december en vindt de laatste fase van de verhuizing plaats.