Op het MLA#2

  • Worden de projecten interdisciplinair aangeboden. Dat houdt in dat alle vakken werken vanuit het centrale blokthema.
  • Kiest de leerling minimaal 2 blokken per jaar een master. Uit interesse en om ergens echt goed in te worden.
  • Hebben docenten een andere rol; ze zijn niet alleen experts in hun les, maar zijn vooral begeleiders van de leerlingen en hebben meer ruimte om leerlinggesprekken te voeren.
  • Zijn de vakken ondergebracht in 3 leergebieden.
  • Beslaan de lessen 75 min en blokuren 2,5 uur. Dit geeft rust en structuur en bevordert concentratie en motivatie.
  • Geven de langere lessen docenten de kans om de leerlingen goed te observeren en echt te leren kennen.
  • Is het schooljaar opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. Ieder blok heeft een bepaald thema.
  • Wordt de leerling binnen een project begeleid en is er veel ruimte voor eigen keuzes en inbreng.
  • Is er een 3-jarige heterogene brugklas, waarbinnen de leerling wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat er wordt gewerkt in projecten waar de leerling – naast groepsopdrachten – ook individuele opdrachten doet.