Het MLA is een erkende cultuurprofielschool. Elke leerling krijgt een basis aan kunst- en cultuuronderwijs. Het ontwikkelen van creativiteit en kennis over kunst en cultuur vinden we van grote betekenis: leerlingen zijn door middel van kunst- en cultuuronderwijs beter in staat zichzelf, de ander en de wereld te leren kennen. Kunst kent geen eenduidige waarheid en is daarin bij uitstek geschikt om leerlingen anders te leren denken en kijken dan in de andere schoolvakken gewoon is. Wanneer je meer talent hebt of erg gemotiveerd bent, krijg je de ruimte je te ontwikkelen in een de kunst- en cultuurrichting.  Op deze wijze bieden we je een goede vooropleiding voor vervolgopleidingen.

Cultuurvakken en meer

Het MLA heeft een ruim aanbod van kunst en cultuur, in zowel projectvormen als in vakken waarbij leerlingen daadwerkelijk hun creatieve talenten ontwikkelen, met drama en tekenen als examenvakken. Leerlingen worden aangesproken op hun talent en ambitie bij de diverse kunstvakken. Overtuigd van de vormende waarde is het MLA de eerste school in Nederland geweest (1968) die filosofie aanbood, eerst als experiment, later en nu nog steeds als examenvak. Bij filosofie wordt er inhoudelijk nagedacht over kunst en cultuur en de mogelijke bijdrage van filosofisch denken bij het ontwikkelen van beide. Daarbij is filosoferen zelf een creatief en kritisch denken dat de actualiteit wil begrijpen en vormgeven, bijvoorbeeld met betrekking tot wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Ook andere vakken spelen een rol spelen bij het overdragen en ervaren van kunst en cultuur, zoals de literatuurlessen bij de talen.

MLArts

Kijk op ons kunstblog MLArts naar een aantal van de pareltjes van het MLA. Deze blog wordt onderhouden door de kunstvak-docenten

Kunstcoördinator

De school heeft een kunstcoördinator. Zijn opdracht is om een doorlopend en samenhangend kunstaanbod te ontwikkelen voor leerlingen op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst.