Corona actueel

Richtlijnen

Op 11 oktober 2022 heeft de overheid het waarschuwingsniveau op de coronathermometer verhoogd van ‘laag’ naar ‘verhoogd’. Ouderen en kwetsbaren wordt opgeroepen extra op te letten. Dit betekent dat ook wij als school extra aandacht zullen hebben voor het voorkomen van besmetting van leerlingen en medewerkers met een kwetsbare gezondheid. Dit leidt niet direct tot extra schoolbrede maatregelen, maar maatwerk voor de leerlingen en medewerkers die het betreft. Alle leerlingen en medewerkers hebben daarnaast de beschikking over desinfecterende schoonmaakmiddelen en handpompjes en worden aangemoedigd deze te gebruiken. De quarantaineregels zijn onveranderd.

De school heeft voor elk niveau in de coronathermometer maatregelen voorbereid, waarbij het uitgangspunt is dat de school in elke situatie open blijft zoals is afgesproken in het Sectorplan funderend onderwijs. In het Sectorplan worden de (globale) maatregelen toegelicht. U vindt het sectorplan hier. U wordt geïnformeerd over eventuele aanvullende maatregelen via de website en indien nodig via mail.

Met vragen hierover kunt u zich wenden tot de deelschoolleiding of tot de corona coördinator (Katrien Redeke: 06 28787177).

© Martijn van de Griendt

 

Meer vragen?

Voor algemene informatie over maatregelen voor het indammen van verspreiding van het coronavirus verwijzen wij graag naar de websites van de Rijksoverheid, GGD en RIVM.

Ook kun je informatie inwinnen via het landelijke informatienummer 0800-1351

© Martijn van de Griendt