Op het MLA#2 heeft iedere eerste klas twee mentoren. Eén van deze mentoren wordt de persoonlijke coach van de leerling, een docent die de leerling begeleidt tijdens zijn gehele brugperiode. De coach is het aanspreekpunt voor de leerling en voor zijn ouders. De leerling heeft ieder blok meerdere gesprekken met zijn coach. De gesprekken helpen de leerling bewust te worden van wat zijn mogelijkheden zijn en wat hij wil bereiken, maar ook waar hij nog aan moet werken en wat hij daarvoor nodig heeft.

Zo leert de leerling zichzelf goed kennen en krijgt hij geleidelijk steeds meer grip op zijn eigen leerproces. Tijdens het coachgesprek kan de leerling ook praten over ervaringen binnen de klas of op school. De coach geeft de leerling in het eerste jaar les en blijft waar mogelijk de leerling drie jaar begeleiden.