De term ‘buitenschool’ zegt het al: je leert niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Buitenschool is belangrijk voor het montessorionderwijs. Door in een andere omgeving met je medeleerlingen samen te werken leer je andere talenten en andere interesses van jezelf te ontdekken. Wij gebruiken het woord buitenschool op het MLA voor activiteiten die naast het lesprogramma en niet op school worden aangeboden zoals projecten, excursies, werkweken en studiereizen.