Op het MLA leren wij niet alleen binnen de muren van de school, maar juist ook daar buiten. In de praktijk is ‘buitenschool’ de naam voor activiteiten die naast het lesprogramma worden aangeboden, zoals projecten, excursies en werkweken. Het leren buiten school is belangrijk binnen het montessorionderwijs, omdat het de leerling andere bekwaamheden leert en hij zo ook een maatschappelijke rol kan verwerven. Tijdens deze uitstapjes leert de leerling levensecht, buiten het schoolgebouw en in de maatschappij.