De term “buitenschool” zegt het al: je leert niet alleen op school, maar juist ook daarbuiten. Buitenschool is belangrijk binnen het montessorionderwijs. In de praktijk is buitenschool de naam voor activiteiten die naast het lesprogramma worden aangeboden, zoals projecten, excursies en werkweken. Tijdens deze uitstapjes leer je levensecht, buiten het schoolgebouw en in de maatschappij.