Iedere leerling is anders en leert daardoor ook anders. Op het MLA geven we je gelegenheid om te leren op je eigen manier. Je moet aan het eind van een blok al je werk gedaan hebben. Dat betekent dat je goed moet kunnen plannen. Dit plannen leer je stap voor stap van je mentor, vakdocenten en klasgenoten.

Blokboek

Om een goed overzicht te kunnen hebben van de voortgang van je werk, krijg je van ons een zogenaamd blokboek. In dit blokboek zijn onder meer de studiewijzers van ieder vak te vinden. Hierop staat wat je in dat blok moet leren en maken. Daarnaast vind je er blokplanners, weekplanners en een kleurvel: middelen om je te helpen bij het plannen van je werk. Op het kleurvel kan je in één oogopslag zien hoe ver je bent gevorderd met je werk.

Antwoordenboek

Op onze school moet je zelf je gemaakte werk nakijken. Door dat te doen kan je direct leren van eventuele fouten die je gemaakt hebt. Je kijkt na met behulp van een antwoordenboek, dat je van je vakdocent krijgt. Als je niet begrijpt welke fouten je hebt gemaakt, dan kan je dat meteen na het nakijken vragen aan je docent of aan een klasgenoot die het wel begrijpt.

Aftekenen

Als je het werk voor een vak gemaakt en nagekeken hebt, dan moet je het aan je docent laten zien. Deze bespreekt dit met jou als dat nodig is en tekent het af in je blokboek en in zijn eigen administratie. Tenslotte kan je het gemaakte werk op je kleurvel inkleuren.