Op het MLA worden de standaardvakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde aangeboden. Daarmee geven wij de leerling, net als alle andere middelbare scholen, de juiste basis om vol zelfvertrouwen een vervolgopleiding te starten. Naast het standaardprogramma bieden wij bijzondere vakken aan, zodat de leerling zich ook op andere vlakken kan ontwikkelen.

Keuzevakken havo/vwo

Leerlingen in de onderbouw van de havo en het vwo moeten twee keuzevakken kiezen. De leerling kan kiezen voor tekenen, textiele werkvormen, drama en muziek (kijk op ons kunstblog MLArts). Mocht een leerling tekenen of drama erg leuk vinden, dan kan hij dit ook als eindexamenvak kiezen, naast vakken als filosofie, maatschappijwetenschappen en wiskunde-D.

Versterkt talenonderwijs

In de bovenbouw van de havo, het vwo en het gymnasium wordt versterkt talenonderwijs aangeboden. Door hieraan mee te doen, kan de leerling een internationaal erkend examen doen in Duits (Goethe-examen), Engels (Cambridge Certificate, zowel op Advanced als op Proficiency niveau) en Frans (DELF-examen, Diplôme d’Etudes en Langue Française). Dit is bijvoorbeeld handig als hij in het buitenland wil studeren, een vervolgstudie in een andere taal wil volgen óf zichzelf gewoon extra wil uitdagen.

Keuzevakken mavo/havo

In de onderbouw van mavo/havo moet een leerling twee keuzevakken kiezen. De leerling kan ook hier kiezen voor tekenen, textiele werkvormen, drama en muziek. Op de mavo kan tekenen als eindexamenvak gekozen worden.

Science

Op de mavo/havo-afdeling start iedere leerling in de eerste klas met het vak science. Tijdens de science-uren is de leerling actief bezig met zijn hoofd, hart en handen. Leerlingen gaan bijvoorbeeld op excursie naar een biologische boerderij, waar zij leren hoe bepaalde producten gemaakt worden. Vervolgens moeten de leerlingen zelf een product maken en deze verkopen op een markt binnen school. Ook gaan de leerlingen naar de Oeverlanden om daar bodemonderzoek te doen. Science wordt in de tweede klas opgevolgd door techniek en nask 1 (natuurkunde/scheikunde).

Toekomst voor talent

Halverwege de derde klas start het vak toekomst voor talent (TvT). Bij TvT werken de leerlingen in leerjaar 3 en 4 ieder blok aan een project. Het vak TvT is bedoeld om de leerlingen vaardigheden en competenties bij te brengen die zij nodig zullen hebben voor een vervolgstudie of werk. Daarnaast is het de bedoeling dat de leerling inzicht krijgt in wat hij al kan en waar zijn interesses en talenten liggen.

Tijdens de lessen TvT werken de leerlingen in groepjes aan een opdracht die zij gekregen hebben van een (externe) opdrachtgever. Gezamenlijk moeten zij de opdracht vervullen en tot een goed eindproduct komen. Alles wat er wordt geleerd in dit proces wordt vastgelegd in een loopbaanportfolio.

In het vierde leerjaar presenteert de leerling met zijn groepje een van de vier projecten tijdens de meesterproef. Een jury van docenten, collega’s van mbo-opleidingen en andere personen van buiten de school beoordelen het project. Een hele spannende, maar leerzame ervaring.