Naast de gangbare vakken die op de meeste middelbare scholen worden aangeboden, bieden wij op het MLA ook wat meer bijzondere vakken aan, zoals filosofie, maatschappijwetenschappen, wiskunde-D, tekenen, drama en informatica. In deze vakken kan eindexamen gedaan worden.

Keuzevakken havo/vwo onderbouw

Leerlingen in de onderbouw van havo en vwo moeten twee keuzevakken kiezen. De leerling kan kiezen voor tekenen, textiele werkvormen, drama en muziek (op ons kunstblog MLArts leest u hierover meer).

Versterkt talenonderwijs

In de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium bieden we zogenaamd ‘versterkt talenonderwijs’ aan. Voor de moderne talen Duits, Engels en Frans kunnen leerlingen een verdiepingsprogramma volgen. Als een leerling zo’n programma heeft gevolgd kan aan het eind ervan een internationaal erkend examen gedaan worden in Duits (Goethe-examen), Engels (Cambridge Certificate, zowel op Advanced als op Proficiency niveau) en Frans (DELF-examen, Diplôme d’Etudes en Langue Française). Een dergelijk diploma kan van pas komen bij aanmelding voor een studie in het buitenland of voor een vervolgstudie in een andere taal. Daarnaast is het behalen ervan natuurlijk een mooie uitdaging.

Keuzevakken mavo/havo onderbouw

In de onderbouw van mavo/havo moet een leerling twee keuzevakken kiezen. De leerling kan ook hier kiezen voor tekenen, textiele werkvormen, drama en muziek. Op de mavo kan tekenen als eindexamenvak gekozen worden.

Science

Op de mavo/havo-afdeling start iedere leerling in de eerste klas met het vak science. Tijdens de science-uren is de leerling actief bezig met zijn hoofd, hart en handen. Leerlingen gaan bijvoorbeeld op excursie naar een biologische boerderij, waar zij leren hoe bepaalde producten gemaakt worden. Vervolgens moeten de leerlingen zelf een dergelijk product, bijvoorbeeld boter of kaas, maken en dit verkopen op een markt, die op school wordt georganiseerd. Ook gaan de leerlingen naar de Oeverlanden om daar bodemonderzoek te doen. Science wordt in de tweede klas voortgezet door de vakken techniek en nask 1 (natuurkunde/scheikunde).

Toekomst voor talent

Halverwege de derde klas start op de mavo het vak ‘toekomst voor talent’ (TvT). Bij dit vak werken de leerlingen in de derde en de vierde klas ieder blok aan een ander project. Het vak TvT is bedoeld om de leerlingen vaardigheden en competenties bij te brengen die zij nodig kunnen hebben voor een vervolgstudie of werk. Daarnaast is het de bedoeling dat de leerling inzicht krijgt in wat hij al kan en waar zijn interesses en talenten liggen.

Tijdens de lessen TvT werken de leerlingen in groepjes aan een opdracht die zij gekregen hebben van een (externe) opdrachtgever. Gezamenlijk moeten zij de opdracht vervullen en tot een goed eindproduct komen. Alles wat er wordt geleerd tijdens dit proces wordt vastgelegd in een loopbaanportfolio.

In het vierde leerjaar presenteert de leerling met zijn groepje één van de vier projecten tijdens de ‘meesterproef’. Een jury van docenten, collega’s van mbo-opleidingen en andere personen van buiten de school beoordeelt het project. Een heel spannende, maar leerzame ervaring.