Bij het maken van de keuze naar welke middelbare school je wilt gaan is het van belang dat je weet welke vakken er gegeven worden. In de schoolgids lees je welke vakken dat zijn op het MLA. Wij bieden een aantal vakken aan die je niet op alle middelbare scholen kunt volgen. Zo zijn tekenen, drama, filosofie, wiskunde-D en maatschappijwetenschappen eindexamenvakken. Deze vakken maken jouw tijd bij ons op school misschien wel nog leuker en waardevoller…

Keuzevakken havo/vwo/gymnasium

Als je in de onderbouw van havo en vwo zit, volg je elk jaar twee keuzevakken. Je kunt kiezen uit tekenen, textiele werkvormen, drama en muziek. Als je hierover meer wilt weten kan je een kijkje nemen op ons kunstblog MLArts.

Versterkt talenonderwijs

In de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium bieden we zogenaamd ‘versterkt talenonderwijs’ aan: je kunt voor de talen Duits, Engels en Frans een verdiepingsprogramma volgen. Aan het eind van dit programma doe je een internationaal erkend examen: Goethe-examen voor Duits; Cambridge Certificate, zowel op Advanced als op Proficiency-niveau voor Engels en DELF-examen (Diplôme d’Etudes en Langue Française) voor Frans. Als je bijvoorbeeld later in het buitenland wilt gaan studeren of een vervolgstudie in een andere taal wilt volgen, kan een dergelijk diploma goed van pas komen.

Keuzevakken mavo/havo

In de onderbouw van mavo/havo kies je twee keuzevakken. Ook dan is er keuze uit tekenen, textiele werkvormen, drama en muziek. Op de mavo van het MLA is tekenen een eindexamenvak.

Science

Op de mavo/havo-afdeling start iedereen in de eerste klas met het vak science. Tijdens de science-uren ben je actief bezig met je hoofd, hart en handen. Je gaat bijvoorbeeld met de klas naar een boerderij waar je leert hoe bepaalde producten, denk aan boter en kaas, gemaakt worden. Vervolgens moet jijzelf een dergelijk product maken en dit verkopen op een markt die op school georganiseerd wordt. Ook ga je bijvoorbeeld naar de Oeverlanden om bodemonderzoek te doen. Het vak science wordt in de tweede klas voortgezet door de vakken techniek en nask 1 (natuurkunde/scheikunde).

Toekomst voor talent

Halverwege de derde klas van de mavo start het vak ‘toekomst voor talent’ (TvT). Bij dit vak werk je in de derde en vierde klas ieder blok aan een ander project en ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt voor een vervolgstudie of werk. Je leert bijvoorbeeld hoe je een grote opdracht moet aanpakken, op welke manier je contact kunt houden met een opdrachtgever, hoe je goed samenwerkt en met anderen tot een mooi eindproduct kan komen. Je moet voor dit project een eigen portfolio samenstellen. Dit is een soort overzicht van alles wat je gemaakt en geleerd hebt tijdens het project.

In het vierde leerjaar doe je de zogenaamde ‘meesterproef’, waarbij je één van de vier projecten waaraan je hebt gewerkt presenteert met jouw groepje.  Een jury van docenten, collega’s van mbo-opleidingen en andere personen van buiten de school beoordeelt jullie project. Een heel spannende, maar leerzame ervaring!