Mentor

Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor is degene die samen met de leerling de voortgang in de gaten houdt en met de leerling in gesprek gaat bij mogelijke problemen. Tijdens het mentoruur stelt de mentor de klas op de hoogte van belangrijke schoolzaken, helpt hij de leerlingen bij het plannen en begeleidt het groepsvormingsproces in de klas.

De mentor is voor u als ouder(s) ook het eerste aanspreekpunt. Tijdens de algemene ouderavond zal de mentor u vertellen op welke manier u het beste contact met hem kunt opnemen.

Persoonlijk mentor

Sommige leerlingen hebben een periode wat extra begeleiding nodig. Een persoonlijk mentor is een docent die de leerling in deze periode individueel begeleidt. De uitvoering hiervan verschilt: de ene leerling heeft behoefte aan extra ondersteuning bij het plannen, de andere wil de zaken op een rijtje zetten, en weer een ander zoekt vooral een vertrouwenspersoon of werkt beter dankzij de extra aandacht.

In principe kiest de leerling zelf door welke docent hij persoonlijk begeleid wil worden. De mentor zal met de gekozen vakdocent kijken of dit mogelijk is.

Leerlingbegeleider

Als leerlingen toch extra ondersteuning nodig hebben dan worden ze aangemeld bij het Ondersteuningsteam. Soms wordt er dan een leerlingbegeleider ingezet, die de leerling kan helpen met plannen en organiseren, motivatieproblemen of lichte gedragsproblemen. Ook begeleidt de leerlingbegeleider leerlingen die doubleren, leerlingen die instromen vanuit een andere school of (profiel)deelschool en/of leerlingen die leerachterstanden hebben.

Mocht er na de begeleiding van een leerlingbegeleider meer behoefte zijn aan ondersteuning dan verwijst het Ondersteuningsteam de leerling door naar experts buiten school, o.a. naar de (vrijgevestigde) Remedial Teacher, naar de Begeleider Passend Onderwijs of naar de Ouder Kind Adviseur.