Aanmelden MLA#2*

Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA#2 mee aan de centrale loting en matching, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt er gekeken naar aanvullende informatie van de basisschool en de geschiktheid voor het montessorionderwijs.

Als onze onderwijsaanpak jullie aanspreekt en is het MLA#2 school van eerste voorkeur, dan kunt u maandag 6 maart tot en met donderdag 16 maart 2023, 12:00 uur het door de basisschool verstrekte digitale aanmeldformulier online inleveren. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website keuzegidsamsterdam.nl.

Leerlingen die nu op een montessori basisschool zitten, kunnen gebruikmaken van de voorrangsregeling, mits het MLA#2 hun school van eerste keuze is. Let wel, de keuze voor het MLA#2 is bindend en dat betekent dat de leerling niet halverwege kan besluiten om naar het MLA over te stappen of andersom.

Bij de instroom van leerlingen in hogere klassen, wordt gekeken naar de geschiktheid van de leerling voor het montessorionderwijs en of er plaats is in het betreffende leerjaar en de opleiding.