Aanmelden MLA#2

Natuurlijk is een pilot bedoeld om te proberen, te evalueren, bij te schaven en te verbeteren, maar de basis staat wel vast. Het is geen experiment. Het leuke eraan is ook dat we de leerlingen om hun mening vragen en zo hebben ze zelf invloed op het onderwijs dat ze volgen. Wel geldt voor alle betrokkenen, dus leerlingen, medewerkers en ouders, dat ze enthousiast zijn, vertrouwen en zin hebben in dit avontuur, want dat is het wel.

Als deze onderwijsaanpak jullie aanspreekt en het jouw kind ook wat lijkt om te pionieren dan kan hij zich aanmelden voor de pilot.

Hoe?

Straks bij de schoolkeuze kiest hij voor het MLA#2 oftewel de ‘pilot’. Let wel, deze keuze is bindend en dat betekent dat er niet halverwege kan worden besloten om naar het huidige MLA over te stappen of andersom.