Aanmelden MLA

Is uw kind enthousiast geworden en is het MLA de school van eerste voorkeur, dan kunt u uw kind aanmelden. Dit jaar zal de aanmelding digitaal verlopen, u ontvangt hiervoor een link via de basisschool.

Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA mee aan de Amsterdamse kernprocedure, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie hierover kunt u de website keuzegidsamsterdam.nl raadplegen.

Let op: Het MLA#2 is een profielkeuze binnen het MLA. Dus als u zowel het MLA als het MLA#2 op de voorkeurslijst plaatst, dan zult u een extra school moeten toevoegen aan de voorkeurslijst.

Waar aanmelden?

De procedure loopt via ELK. Alle ouders krijgen via de basisschool inloggegevens voor deze site om zo de aanmelding te voltooien. Alle stappen van de aanmelding, instructies en veelgestelde vragen zijn te vinden op de website van de Keuzegids.

Wanneer krijgt u post van het MLA?

In  april wordt er door het MLA een welkomstbrief verstuurd aan de leerlingen die op onze school zijn geplaatst.

In de loop van de maand juni volgt er een uitnodiging voor de kennismaking voor de nieuwe leerlingen.

Extra ondersteuning

Overweegt u uw zoon of dochter met extra ondersteuningsbehoefte aan te melden, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met een van de zorgcoördinatoren van het MLA (ondersteuningsteam.mla@msa.nl). Het betreft een verkennend gesprek. Dit om te kunnen vaststellen of de school voldoende mogelijkheden heeft om uw kind op de juiste manier te begeleiden.