Jaarlijks organiseert het MLA een aantal programma’s voor leerlingen van groep acht die ‘iets meer kunnen’. Door deelname aan een 8+ programma maken leerlingen al kennis met een vak dat ze later op de middelbare school kunnen volgen. Dit jaar bieden wij de volgende 8+ programma’s aan: science, Latijn en filosofie.

De aanmelding van individuele leerlingen moet gedaan worden door de leerkracht van groep acht bij het directiesecretariaat van het MLA. Deze aanmelding sluit op 21 december. De plaatsing van aangemelde leerlingen geschiedt in volgorde van aanmelding. Voor elk programma geldt een maximum van 25 leerlingen en vol is vol.

Tijdens een eerste bijeenkomst op school krijgen de leerlingen van vakdocenten uitleg over het onderwerp en de werkwijze. Iedere leerling ontvangt inloggegevens inclusief een wachtwoord voor onze Electronische Leer Omgeving (ELO). Daar kan hij terecht voor de opdrachten. Leerlingen werken hieraan op de basisschool en houden contact met hun begeleider via e-mail. Het is van belang dat de leerkracht van groep acht leerlingen in staat stelt om aan de opdrachten te werken.

Bij een tweede bijeenkomst, de zogenaamde terugkommiddag, bespreken de vakdocenten de gemaakte opdrachten met de leerlingen en sluiten daarmee het 8+ programma af.

Het maximum van 25 deelnemers geldt uitsluitend voor de twee bijeenkomsten op school. Het staat basisschoolleerkrachten vrij om, met behulp van de toegang tot onze ELO van één van de deelnemende leerlingen, ook andere leerlingen aan het 8+ programma te laten werken.

N.B. De terugkommiddag is gepland op dinsdag 12 februari 15.30 – 17.00 uur.