Ieder jaar organiseert het Montessori Lyceum zogenaamde 8+ programma’s. Deze zijn bestemd voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool die graag al kennis willen maken met een nieuw vak dat later op de middelbare school gegeven zal worden.
Bij een eerste bijeenkomst op school wordt uitleg gegeven over het onderwerp en over de manier waarop je kunt werken aan de opdrachten. Hiervoor ontvang je inloggegevens inclusief een wachtwoord voor onze Elektronische Leer Omgeving (ELO), opdat je daar aan de slag kunt gaan. Je werkt op de basisschool aan het programma en houdt met je begeleider contact via e-mail. Het is wel belangrijk dat je van je leerkracht op de basisschool toestemming krijgt om tijd te besteden aan deze (extra) opdrachten.

Bij een tweede bijeenkomst, de zogenaamde terugkommiddag, bespreken de vakdocenten de gemaakte opdrachten met de leerlingen en sluiten daarmee het 8+ programma af.

Het staat basisschoolleerkrachten vrij om, met behulp van de toegang tot onze ELO van één van de deelnemende leerlingen, ook andere leerlingen aan het 8+ programma te laten werken.