Jaarlijks organiseert het MLA een programma voor leerlingen van groep 8 die ‘wat meer kunnen’. Het idee is dat deze leerlingen op deze manier al kennis kunnen maken met nieuwe vakken die ze later op de middelbare school kunnen volgen. Dit jaar zijn er de volgende 8+ programma’s: Science, Latijn en Filosofie.

Aanmelding van individuele leerlingen geschiedt door de leerkracht van groep 8, bij het directiesecretariaat van het MLA. De aanmelding sluit op 21 december. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Voor elk programma geldt een maximum van 25 leerlingen en vol is vol.

Bij de startbijeenkomsten worden de leerlingen wegwijs gemaakt in het onderwerp en de werkwijze. Iedere leerling ontvangt een inlog met wachtwoord voor onze Electronische Leer Omgeving (ELO) en heeft zo toegang tot de opdrachten. Leerlingen werken op de basisschool aan de opdrachten en houden contact met hun begeleider via e-mail. Het is van belang dat de leerkracht van groep 8 leerlingen in staat stelt om aan de opdrachten te werken.

Overigens geldt het maximum van 25 uitsluitend voor de start- en afsluitende bijeenkomsten. Het staat basisschoolleerkrachten vrij om, met behulp van de toegang tot onze ELO van één van de deelnemende leerlingen, ook andere leerlingen aan het 8+ programma te laten werken.

N.B. De terugkomdag is gepland op dinsdag 12 februari 15.30 – 17.00 uur.