Iedere leerling moet zich veilig en vrij voelen op onze school, alleen dan kan hij groeien, zelfstandig worden en zelfvertrouwen krijgen. Voor pesten is er daarom geen plek op het MLA. In de eerste klas doen de leerlingen mee aan het pestproject; een workshop over pesten. Hierin leren zij wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en leren zij ook dat alle leerlingen binnen de school samen verantwoordelijk zijn om pesten te voorkomen en tegen te gaan.

In ons pestprotocol staat beschreven wat het MLA doet om pesten te voorkomen, hoe het pesten wordt aanpakt en welke nazorg wij bieden als een leerling onverhoopt op school toch wordt gepest.