Iedere leerling moet zich veilig en vrij kunnen voelen op onze school. Alleen dan kan hij groeien, zelfvertrouwen krijgen en zelfstandig worden. Voor pesten is daarom geen plek op het MLA. In de eerste klas doen de leerlingen mee aan een pestproject: een workshop over pesten. Hierin leren zij wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en leren zij ook dat alle leerlingen binnen de school samen verantwoordelijk zijn om pesten te voorkomen en tegen te gaan.

In ons pestprotocol staat beschreven wat het MLA doet om pesten te voorkomen, hoe het pesten wordt aangepakt en welke nazorg wij bieden als een leerling onverhoopt op school toch wordt gepest.