Het hoofdgebouw van het MLA aan de Pieter de Hoochstraat bestaat uit vier gebouwen: A, B, C en D. De gebouwen A en C worden vernieuwd omdat deze verouderd zijn en niet meer geschikt zijn voor hedendaags onderwijs. Het klimaat in die gebouwen is ongezond, de lokalen zijn te klein en ze voldoen voor een deel niet meer aan de wettelijke eisen. De school renoveert en vernieuwt de komende jaren de huisvesting op de Pieter de Hoochstraat en start met een tweede, nieuw te bouwen, vestiging in de Sluisbuurt. Dit zal uiteindelijk twee kleinere vestigingen opleveren die gehuisvest zijn in goede – voor voortgezet montessorionderwijs geschikte – onderwijsgebouwen en die beiden het karakter hebben van een brede school.

Om tijdens de verbouwing al onze 1.900 leerlingen te kunnen huisvesten, kunnen we voor de komende jaren een schoolgebouw aan de C. van Eesterenlaan in Amsterdam-Oost in gebruik nemen dat voldoet aan de eisen van het MLA. In dit gebouw is ruimte voor 500 scholieren uit de bovenbouw.

Leerlingen uit 5 havo en 5 en 6 vwo nemen dit gebouw na de zomer van 2020 in gebruik. De mavo blijft onderwijs volgen op de Van Ostadestraat, de 4e klassers havo en vwo zitten op de Pieter de Hoochstraat en soms op de Van Ostadestraat. Leerlingen uit de onderbouw krijgen les op de Pieter de Hoochstraat of – in heel enkele gevallen – in het vlakbij gelegen andere schoolgebouw in de Van Ostadestraat in De Pijp. Dit laatste geldt dus ook voor de leerlingen die in 2020 starten op het MLA.

De start van de sloop aan de Piet de Hoochstraat is – in tegenstelling tot de eerdere planning – verschoven naar eind 2020. Vooralsnog gaan de overige plannen rondom de huisvesting door zoals gepland. Mocht dit wijzigen vanwege nieuwe en/of aangescherpte maatregelen rondom het Corona virus, dan zullen we dat uiteraard laten weten.