Het MLA renoveert en vernieuwt de komende jaren de huisvesting op de Pieter de Hoochstraat 59 en start een tweede, nieuw te bouwen, school in de Sluisbuurt, het MLA#2. De nieuwbouw in de Pieter de Hoochstraat wordt naar verwachting vanaf het schooljaar 2024/2025 in gebruik genomen.
De verbouwing heeft uiteraard gevolgen voor de (tijdelijke) huisvesting van de leerlingen. Hieronder staat aangeven wat dat betekent per locatie.