ZORG

Soms is begeleiding van een (persoonlijke) mentor niet genoeg. Bijvoorbeeld als je dyslectisch bent, faalangst hebt, problemen thuis ervaart of ADHD hebt. Gelukkig heeft het Montessori Lyceum Amsterdam een goed zorgteam dat je ondersteunt als dat nodig is. Voor een korte periode, maar ook langer.

Samen zorgen
Het ondersteuningsteam bestaat uit onze zorgcoördinator Chaia Levie en drie LOT’ers (Leden Ondersteuningsteam); een van de mavo, een van de havo/vwo-onderbouw en een van de havo/vwo-bovenbouw. Wanneer het niet goed gaat met een leerling, is de mentor vaak degene die dat ontdekt. In overleg met de deelschoolleider meldt de mentor deze leerling bij het ondersteuningsteam. Daar wordt besproken welke begeleiding de leerling nodig heeft. Die begeleiding wordt dan zo snel mogelijk ingezet en wordt altijd met de ouders besproken.

Als deze begeleiding niet genoeg is, wordt de leerling besproken in het Zorgadviesteam (ZAT). In dit team zitten ook mensen van buiten de school, zoals een jeugdgezondheidsarts GGD, Ouder- en kindadviseur (OKA) en leerplichtambtenaar. Vanuit het MLA zit onze zorgcoördinator in dit team.

Wil jij als leerling van onze school in vertrouwen met iemand praten? Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Met hem of haar kun je in vertrouwen een gesprek voeren en kun je je hart luchten. Guido Tijveleijn (docent Nederlands) is vertrouwenspersoon op de mavo. Margriet Posthoorn (docent drama) en Annemarie Kroon (docent Nederlands) zijn vertrouwenspersoon voor havo/vwo/gymnasium.

In de Schoolgids leest u meer over zorg op het MLA.