Schoolfilosofie

We leggen als montessorischool de nadruk op eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de leerlingen. Dat betekent dat ze een deel van het werk zelf inplannen, altijd goed begeleid door de docenten.

Het is het doel van de school om van leerlingen zelfstandige, moreel bewuste en onafhankelijke mensen te maken. De leerlingen ontwikkelen hun talent en zelfvertrouwen onder begeleiding van de docenten. In de visie van Maria Montessori is de leerling student én mens. Leerlingen krijgen de ruimte om:
– zelfstandig te werken
– zelf verantwoordelijkheid te dragen
– binnen zekere grenzen het eigen werktempo te bepalen
– zelf taken te plannen en werk in te delen 

Vernieuwing en de AcoA

Het vernieuwende karakter van ons onderwijs is ook terug te zien in de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA). Dit is een opleiding waarin eerstegraadsstudenten en tweedegraadsstudenten opgeleid worden in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. De school vormt op deze manier een opleiding voor kwalitatief goede docenten die op hun beurt de meest recente onderwijskundige concepten binnen de school brengen. Daarnaast doet de AcOA onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op het MLA.