Onderwijsniveaus

Het Montessori Lyceum Amsterdam is een school voor havo, vwo, gymnasium en vmbo-t (mavo) voor kinderen met en zonder montessoriachtergrond.

Gymnasium

Het MLA biedt leerlingen al sinds jaar en dag de mogelijkheid om de gymnasiumopleiding te volgen en zo het gymnasiumdiploma te halen. Het Montessori Lyceum wil leerlingen met een brede interesse stimuleren en een intellectueel rijke en uitdagende leeromgeving aanbieden, waarin een beroep wordt gedaan op creativiteit, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen. De examenresultaten van Latijn en Grieks op het MLA zijn goed. Meestal scoren de examenleerlingen ruim boven de landelijke gemiddelden.

 

Sinds het cursusjaar 2015/16 heeft het MLA een homogene gymnasiumklas. De leerlingen uit deze klas volgen in de eerste klas twee lesuren Latijn en één lesuur Grieks per week. In de tweede klas worden dat twee lesuren Latijn en twee lesuren Grieks. Deze klas blijft de eerste twee leerjaren een gymnasiumklas. Aan het eind van de tweede klas kiezen de leerlingen of ze ook in de derde de gymnasiumroute willen blijven volgen. Aan het eind van de derde klas kunnen leerlingen uit de gymnasiumklas besluiten of ze in de bovenbouw doorgaan met Latijn en/of Grieks.

 

De gymnasiumklassen gaan een aantal keer op excursie. De eerste klassen gaan een dag naar het Archeon in Alphen aan den Rijn, de tweede klassen gaan naar Xanten, net over de grens met Duitsland en de derde naar Valkenburg (Zuid-Limburg) en Tongeren in België. Hoogtepunt van de opleiding is de mooie reis naar Rome aan het eind van het vijfde jaar.

sluiten

Vwo

Vwo-leerlingen starten in een gymnasium/vwo- of een havo/vwo-brugklas. Vanaf de vierde klas zit de leerling in de bovenbouw en begint toe te werken naar het centraal examen. Alle leerlingen volgen een aantal vakken in het algemene deel en bouwen een examendossier op. Omdat het MLA veel aandacht geeft aan kunst en cultuur, geven we niet alleen CKV (culturele kunstzinnige vorming), maar kan je ook tekenen en drama als examenvak kiezen.

sluiten

Havo

Havo-leerlingen starten in een havo/vwo-brugklas. Tegen het eind van de tweede klas wordt er onderscheid gemaakt tussen havo- en vwo-niveau. In de derde klas komen de havo-leerlingen in een homogene havo-klas.

Vanaf de vierde klas wordt er toegewerkt naar het centraal examen door middel van een vast aantal vakken in het algemene deel en een examendossier. Daarnaast kiest de leerling een profiel. Omdat het MLA veel aandacht geeft aan kunst en cultuur, kan je als examenvak ook drama of tekenen kiezen.

Leerlingen kunnen na het behalen van hun havo-diploma doorstromen naar 5 vwo. Zie voor meer informatie over de procedure de schoolgids.

sluiten

Mavo

De mavo vormt een aparte deelschool op het MLA van ongeveer 400 leerlingen en is gehuisvest op korte afstand van ons hoofdgebouw. In de eerste twee klassen wordt gewerkt op gedegen vmbo-t-niveau. In de derde klas kiezen de leerlingen voor een sector en beginnen aan de opbouw van hun examendossier. Bij uitstekende resultaten op mavo-niveau kan op initiatief van het docententeam gewerkt worden aan extra stof. Aan het einde van de eerste klas wordt besloten of een leerling kan overstappen naar 2 havo-niveau. Leerlingen kunnen na het behalen van een mavo-diploma ook doorstromen naar 4 havo. Zie voor de procedure de schoolgids.

Leerlingen die vanuit 2 mavo niet bevorderd worden naar 3 mavo, kunnen het advies krijgen hun opleiding voort te zetten op het vmbo-k. Er kan binnen de MSA (Montessori Scholengemeenschap Amsterdam) gezocht worden naar een plaats op passend niveau (zie schoolgids voor meer informatie).

sluiten