Begeleiding

Wij vinden dat je je vrij en veilig moet voelen om jezelf te ontwikkelen. Bij onze manier van werken is het daarom heel belangrijk dat de sfeer in de klas goed is. Ook moet er goed contact zijn tussen leerlingen en docenten. Ze zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Docenten begeleiden je gedurende je hele MLA-carrière. Soms is een klein zetje genoeg en soms is de begeleiding wat intensiever.

Mentor

Elke klas wordt begeleid door een mentor die met jou en soms je ouders overlegt over je werk en eventuele problemen. Tijdens het mentoruur brengt je mentor je op de hoogte van allerlei belangrijke schoolzaken. Ook is hij of zij er om de sfeer in de klas in de gaten te houden en om deze te bespreken met de klas.

sluiten

Persoonlijk mentor

Soms heeft een leerling wat problemen met plannen. In dat geval kun je extra begeleiding vragen bij een docent, die dan tijdelijk jouw persoonlijke mentor wordt. Deze persoonlijke mentor kijkt over je schouder mee en houdt contact met je ouders over hoe het gaat.

sluiten

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Vanaf het derde leerjaar gaan wij met jou vooruitkijken: Wat ga je doen na het eindexamen op het MLA? Dit doen wij door middel van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), waarbij je informatie en steun krijgt van de decaan (studieadviseur op school) en je mentor. In verschillende fases – denk aan een snuffelstage, het opbouwen van een loopbaanportfolio en het doen van groepsprojecten – werk je in de bovenbouw stapsgewijs toe naar je vervolgopleiding.

sluiten

Vertrouwenspersoon

Je kunt tegen iets aan lopen waar je het moeilijk mee hebt. Misschien heb je ruzie gehad met iemand op school of voel je je niet veilig. Maar ook thuis kan er iets aan de hand zijn, denk bijvoorbeeld aan ziekte of overlijden binnen je familie. Soms zit het je prestaties op én buiten school in de weg, wil je met iemand praten of misschien iets oplossen. Bij ons op school kun je dan terecht bij een vertrouwenspersoon. Met hem of haar kun je in vertrouwen een gesprek voeren en kun je je hart luchten. Guido Tijveleijn (docent Nederlands) is vertrouwenspersoon op de mavo. Margriet Posthoorn (docent drama) en Annemarie Kroon (docent Nederlands) zijn vertrouwenspersoon voor havo/vwo/gymnasium.

sluiten

Pesten

Iedere leerling moet zich veilig en vrij voelen op school, alleen dan kan iedereen groeien, zelfstandig worden en zelfvertrouwen krijgen. Voor pesten is daarom geen plek op het Montessori Lyceum Amsterdam. In de eerste klas doe je mee aan het pestproject; een workshop over pesten. Hierin leer je wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en leer je ook dat jij en alle andere leerlingen op school samen verantwoordelijk zijn om pesten te voorkomen en tegen te gaan.

We hebben ook een pestprotocol. Daarin staat beschreven wat het MLA doet om pesten te voorkomen, hoe het pesten wordt aanpakt en welke nazorg wij bieden als een leerling onverhoopt op school toch is gepest.

Klik hier voor het pestprotocol

sluiten