Oudernetwerk

Behalve met de leerling, willen we ook graag een goede relatie met de ouders van de leerlingen. Ouders spreken docenten en mentoren natuurlijk tijdens ouderavonden, daarnaast is het altijd mogelijk om als ouder contact met de school te zoeken, via bijvoorbeeld de mentor of de deelschoolleider. Andersom kan dit ook gebeuren, als daar noodzaak voor is.

Iedere klas op het Montessori Lyceum heeft in principe twee ouders die contactpersoon zijn. De contactouders verzamelen de vragen van ouders en organiseren ouderavonden voor alle ouders van de klas. In het jaarrooster van de school zijn daarvoor twee avonden gereserveerd. Zie de schoolgids voor meer informatie.

Het oudernetwerk (ONW) is het schoolbrede platform van de contactouders. Het ONW komt vijf keer per jaar bij elkaar. De rector van de school woont, in gezelschap van een deelschoolleider, deze bijeenkomsten bij. (Zie schoolgids.)

De lerende tiener en zijn brein: sturen én inspireren! 30 maart

 

Aanstaande donderdag 30 maart 20.00 uur (inloop aula vanaf 19.30 uur met een kopje koffie) uur is de jaarlijkse thema-avond van het Oudernetwerk.

 

Het thema van dit jaar is: De lerende tiener en zijn brein: sturen én inspireren!

 Waar gaat het om: Wat iedere ouder (en leraar) van zijn tiener zou moeten weten. De voordracht gaat over de ontwikkeling van tieners en hun vaardigheden op gebied van cognitie, handelen en denken. Voorbeelden worden gegeven van het grote belang van de omgeving. Die geeft steun, sturing en inspiratie. En bepaalt daarmee de richting van de hersenrijping. En helpt de tiener om zich te ontplooien. Handvatten worden gegeven voor het stimuleren van zelfinzicht en handelen maar ook de denk- en redeneervaardigheden van de tiener. De tiener is ‘werk in uitvoering’ en er zijn veel ‘tips & trucs’ om hem te steunen in zijn ontplooiing.


Wie. Jelle Jolles is universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als directeur van het Centrum Brein & Leren speelt hij een grote rol in onderwijsvernieuwingsprojecten waarbij kennis over het brein wordt ingezet in onderwijs en opvoeding.


Bronnen. Jolles heeft kort geleden een nieuw boek uitgebracht Het Tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Uitgeverij AUP, ISBN 978 94 6298 398 4. Interviews over hem en zijn werk zijn recentelijk onder anderen gepubliceerd in NRC, Volkskrant, Trouw en HUMO. Deze en andere interviews zijn te vinden en downloaden vanaf www.tienerbrein.nl.

 

sluiten