Op het toneel

Het MLA heeft een lange traditie van eigen toneel- en muziekproducties. Hoogtepunten zijn onder meer het muziekfestival Montipop en de bijbehorende modeshow tijdens het jaarlijkse eindfeest en de Open Podia, waarop leerlingen laten zien wat zij op het gebied van muziek, dans en drama presteren. 

Het MLA werkt samen met Toneelgroep Amsterdam. Jaarlijks verzorgen leerlingen van het MLA en een andere school gezamenlijk een junior-productie, afgeleid van een productie die Toneelgroep Amsterdam zelf vrijwel tegelijkertijd op de planken brengt.

sluiten

Kunst

Sinds een aantal jaren kent het MLA het project Broedplaats, elk jaar gewijd aan een andere kunstvorm en gesubsidieerd door het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. Oud-leerlingen, werkzaam in de creatieve sector of in de kunsten, verzorgen op school workshops voor leerlingen, en beoordelen wat zij op dat terrein presteren. Het project wordt afgesloten met een expositie of performance.

We hebben op school een eigen kunstcoördinator. Zijn opdracht is een doorlopend en samenhangend kunstaanbod op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst te ontwikkelen voor alle leerlingen.

sluiten

Filmklas en Toekomst voor Talent

Op de mavo kunnen talentvolle leerlingen zich halverwege de eerste klas via een motivatie en selectietraject opgeven voor de filmklas (link naar vakken, of direct naar het stukje over de filmklas) of de ontwerpklas. Daarnaast kent de mavo in de derde en de vierde klas ook het extra vak Toekomst voor Talent. Daarin voeren de leerlingen projecten van externe opdrachtgevers uit. Het vak wordt afgesloten met de meesterproef.

sluiten

Verdieping bij de talen

In de bovenbouw van de havo, het vwo en het gymnasium wordt versterkt
talenonderwijs aangeboden, met keuze uit verschillende programma’s. Die stellen de leerling in staat op te gaan voor internationaal erkende examens in Duits (Goethe-examen), Engels (Cambridge Certificate) en Frans (DELF-examen, Diplôme d’Etudes en Langue Française).

sluiten

Projecten

Op het MLA doen één keer per jaar alle leerlingen van de onderbouw havo/vwo mee aan een projectweek. Zo maken leerlingen van de eerste klassen ´landkoffers´ waarbij ze in een koffer een zelfgeschreven gedicht verbeelden. Derdeklassers verdiepen zich in een beroep dat hen interesseert, spreken daar buiten school over met beroepsbeoefenaren en doen er verslag van. Aan het eind van de week vindt op school een tentoonstelling van de resultaten plaats.

De derde klassen mavo gaan in het derde blok op snuffelstage. Ze maken dan kennis met beroepen door een aantal dagen daadwerkelijk in een bedrijf mee te werken.

sluiten

Schoolreisje en excursies

We zorgen ervoor dat de leerlingen regelmatig op excursie gaan. Bovendien zijn er mogelijkheden tot uitwisseling met scholen in het buitenland.

Ieder jaar gaan de eerste klas mavo en tweede klas havo en vwo op werkweek in Nederland. De leerlingen kunnen deelnemen aan een week lopen, fietsen, roeien of kanoën. Ze krijgen een vast bedrag om eten te kopen en koken zelf. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. De kosten van de werkweken worden volledig betaald uit de ouderbijdrage (er zijn dus, behalve wat zakgeld, geen extra kosten).

De derdeklassers mavo en de vierdeklassers havo/vwo gaan in mei op werkweek in binnen-en buitenland. Ze kunnen naar Berlijn, overleven in de Franse Vercors, of kiezen voor een week film en video, drama, filosofie, schilderen of Parijse mode. Leerlingen solliciteren op de werkweek van hun keuze en kunnen ook zelf een werkweek organiseren. Voor sommige werkweken gelden aanvullende eisen, zo moet je voor Berlijn Duits in je pakket hebben.

In de derde klas havo/vwo vindt uitwisseling met een Duitse school plaats. Bovendien gaan alle derde klas havo/vwo-leerlingen een dag naar een stad in het nabije buitenland. In de bovenbouw kunnen de leerlingen bovendien deelnemen aan een uitwisseling met een Franse school.

In 5 vwo gaan de gymnasiumleerlingen naar Rome. Zij maken zelf de reisgids en presenteren de belangrijkste bezienswaardigheden aan elkaar.

sluiten