KOM JIJ NAAR HET MLA?

Zit je nu in groep 8 en ga je volgend jaar naar de middelbare school? Dan komt er een belangrijk keuzemoment aan, namelijk… naar welke school ga jij? Om je te helpen bij die keuze, beschrijven we hieronder wat je kunt verwachten op het Montessori Lyceum Amsterdam. Wat maakt ons nou zo bijzonder? Lees het hier.

Het MLA
Het Montessori Lyceum Amsterdam (kortgezegd MLA) is een school voor gymnasium, vwo, havo en mavo. Onze school heeft zo’n 1900 leerlingen en daarmee is het een grote school. Wat ons toch weer klein, veilig en overzichtelijk maakt, is dat wij de school hebben opgesplitst in deelscholen. Elke deelschool heeft 200 á 300 leerlingen en daardoor ken je vrijwel alle gezichten. We vinden het verder belangrijk dat de sfeer op school open en prettig is. Daar doen we met docenten en leerlingen erg ons best voor. Iedereen moet op het MLA zichzelf durven en kunnen zijn.

Doe het lekker zelf

Op het MLA zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze leerlingen heel belangrijk. Daarom geven we je de ruimte om een deel van je schoolwerk zelf in te plannen. Naast lessen met de klas, krijg je een aantal uur per week werktijd. In die tijd beslis je zelf aan welk vak je werkt. Binnen een blok (dit duurt ongeveer negen weken) moet je een bepaalde hoeveelheid werk afhebben. Aan jou de taak om dit (deels) zelf te organiseren. Op school zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen is iets waar jij je hele leven iets aan hebt.

 

sluiten

We begeleiden jou

Geen paniek, je hoeft echt niet helemaal zelfstandig te zijn als je bij ons op school komt. Dit leer je stap voor stap met hulp van je mentor, van vakdocenten en je medeleerlingen. Elke klas heeft een vaste mentor. De mentor bespreekt met de leerlingen en soms ook met ouders hoe het gaat op school. De mentor is er ook om de sfeer in de klas in de gaten te houden en daarover met elkaar te praten.

 

sluiten

Buitenschool

Het woord “buitenschool” zegt het al: je leert niet alleen op school, maar juist ook daarbuiten. Buitenschool is heel belangrijk binnen het MLA. Daarom hebben we vaak projecten, werkweken en excursies. Tijdens deze uitstapjes leer je levensecht, buiten het schoolgebouw en in de maatschappij.
Je kunt bovendien meewerken aan de schoolkrant, spelen in een schoolband, meegaan naar een toneelstuk, meedoen aan een toneelstuk en nog veel meer. We hebben veel kunstvakken zoals drama, muziek en tekenen.

 

sluiten

Wie kan er naar onze school?

Je kunt naar het Montessori Lyceum Amsterdam als je een van de volgende adviezen hebt gekregen: vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo of vwo. We hebben ook een gymnasiumbrugklas. Voor leerlingen van een montessoribasisschool is onze school een logische stap. Maar leerlingen van andere basisscholen doen het bij ons vaak even goed. 

 

Aanmelding en toelating


Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA mee aan de centrale loting en matching, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt er gekeken naar aanvullende informatie van de basisschool en de geschiktheid voor het montessorionderwijs. Bij de instroom van leerlingen in hogere klassen, wordt gekeken naar de geschiktheid van de leerling voor het montessori-onderwijs en of er plaats is in het betreffende leerjaar en de opleiding.

sluiten