Aanmelden bij het MLA

Je bent enthousiast en het Montessori Lyceum Amsterdam is de school van je eerste keuze? Dan kunnen jouw ouders van maandag 5 maart tot en met vrijdag 16 maart 2018, het door de basisschool verstrekte aanmeldformulier inleveren bij de leerlingenadministratie op de Pieter de Hoochstraat 59 (D-gebouw, tweede verdieping).

LET OP! Voor leerlingen van buiten Amsterdam, neem een identiteitsbewijs mee. (bv paspoort of zorgpas waarop het burgerservicenummer staat)

Goed om te weten:

  • Voor de kans op plaatsing op het MLA, maakt het niet uit of jouw ouders op de eerste dag of later in deze twee weken komt aanmelden. Leerlingen worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. 
  • Bij de aanmelding hoef je alleen het aanmeldingsformulier mee te brengen. Het is dus niet nodig op een pasfoto, een kopie van paspoort of een uittreksel van het gemeentelijke basisadministratie aan te leveren. 
sluiten

Zij-instromen
Leerlingen kunnen ook in hogere klassen bij ons instromen. Als er plaats is in het leerjaar, worden jij en je ouder(s) uitgenodigd voor een toelatingsgesprek om te bekijken of er een goede match. Meer details over zij-instroom kun je lezen op pagina 25 van het document dat je hier kunt vinden.Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Peter Romein via p.romein@msa.nl.

 

Wanneer krijg je voorrang?

Als het Montessori Lyceum Amsterdam jouw eerste schoolkeuze is, krijg je voorrang wanneer:

  • … je op een Montessori basisschool zit;
  • … je een broer of zus hebt die op het MLA zit, die is ingeschreven in schooljaar 2010-2011 of eerder; 
  • … een van je ouders/verzorgers in 2009-2010 of eerder is komen werken bij de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).

Het is nog nooit gebeurd dat zich meer leerlingen met voorrang aanmeldden dan dat er plaatsen waren bij ons op school. Wel vindt er nog een centrale loting & matching plaats. We kunnen niet voorspellen wat daar het resultaat van gaat zijn.

Extra ondersteuning

Als je bij ons naar school wilt en je hebt ergens extra ondersteuning bij nodig (bijvoorbeeld een vak), dan moeten je ouders/verzorgers snel een afspraak inplannen met onze zorgcoördinator Chaia Levie (c.levie@msa.nl). In dit gesprek wordt gekeken of de school jou op de juiste manier kan begeleiden.

Is het een match?

Van maandag 12 maart tot en met vrijdag 29 maart 2018 worden alle aanmeldingen behandeld door onze toelatingscommissie. Zij controleert bijvoorbeeld of de informatie die jouw basisschool aan ons heeft geleverd klopt. Ook wordt er gekeken hoe goed je bij ons past. Daarbij kijken we naar zelfstandigheid, concentratie en tempo.

Wanneer weet je het?

Het Montessori Lyceum Amsterdam stuurt op donderdag 5 april 2018 een welkomstbrief naar alle leerlingen die in het nieuwe schooljaar bij ons op school mogen starten. In juni ontvangt je dan een uitnodiging voor een kennismaking met jouw nieuwe klasgenoten.

Die kennismaking is op woensdag 27 juni 2018 van 14.45 tot 15.45 uur.