Werktijd

Op het MLA begint de dag meestal klassikaal. Naast de klassikale uren hebben we ook ‘werktijd’. Daarin bepalen leerlingen zelf aan welk vak ze werken. Zo leren ze het werk zelf in te delen zodat aan het einde van een blok alle taken af zijn. Tijdens de werktijd kan een leerling hulp en uitleg vragen aan de docenten. Er wordt in groepjes of alleen gewerkt; het werk wordt nagekeken of de leerling laat zich overhoren door de docent. Om terecht te kunnen bij een specifiek vak, kan je via de digitale werkplanner een plek reserveren in het lokaal. In de onderbouw zijn er per week zes uren werktijd, in de bovenbouw vier.

Blokken
Het schooljaar is verdeeld in vier blokken van negen weken. Leerlingen moeten er zelf voor zorgen dat ze al het werk af hebben aan het eind van een blok. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de leerling precies weten wat er per blok, per vak verwacht wordt. Dit blijkt duidelijk uit de programma’s. Voor het plannen van het werk is een aantal hulpmiddelen. In de eerste, tweede en derde klas is er het blokboek, met daarin de onderdelen die per vak moeten worden afgerond in een bepaalde periode. In de bovenbouw is er de blokkenkaart. Verder zijn er werkwijzers die per vak aangeven wat er aan activiteiten van de leerling wordt verwacht.