Les op het MLA

Op het MLA begint de dag meestal klassikaal. Naast de klassikale uren hebben we ook ‘werktijd’. Daarin bepalen leerlingen zelf aan welk vak ze werken. Zo leren ze het werk zelf in te delen zodat aan het einde van een blok alle taken af zijn. We leggen als montessorischool de nadruk op eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de leerlingen. Dat betekent dat ze een deel van hun schoolwerk zelf inplannen, onder begeleiding van de docenten. 

Typisch voor het MLA is ook het goede contact tussen docenten en leerlingen. Niet gelijk, wel gelijkwaardig.