Aanmelding eerste leerjaar 2017-2018

Waar aanmelden?

Bij de leerlingenadministratie op de Pieter de Hoochstraat 59 (D-gebouw, 2e verdieping). Geopend op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur en maandagavond 6 maart 2017 van 17.30 tot 19.00 uur.

Wanneer en hoe?

* Als het MLA de school van eerste voorkeur is, dan kunt u van maandag 27 februari tot en met vrijdag 10 maart 2017, het door de basisschool verstrekte aanmeldformulier inleveren bij de leerlingenadministratie.

* Voor de kans op plaatsing van uw kind maakt het niet uit of u op de eerste dag of later in deze twee weken komt aanmelden. Leerlingen worden behandeld als gelijktijdig aangemeld.

* Bij de aanmelding hoeft u alleen het aanmeldformulier mee te brengen. Het is dus niet nodig om een pasfoto, een kopie paspoort of een uittreksel gemeentelijke basisadministratie aan te leveren.

Voorrangsregels

De volgende leerlingen hebben voorrang bij plaatsing, mits het MLA hun school van eerste keuze is:

* Leerlingen die nu op een montessoribasisschool zitten;

* Broertjes en zusjes van zittende leerlingen, die in het schooljaar 2010-2011 of eerder ingeschreven zijn en kinderen van personeelsleden, die in het schooljaar 2009-2010 of eerder in dienst zijn gekomen bij de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). Het betreft hier een overgangsregeling.

Het is nog nooit gebeurd dat er meer leerlingen met voorrang waren dan het aantal beschikbare plaatsen. Wat het effect van de centrale loting & matching zal zijn, valt echter nooit te voorspellen.

Extra ondersteuning

* Overweegt u uw zoon of dochter met extra ondersteuningsbehoefte aan te melden, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met Chaia Levie, zorgcoördinator van het MLA (c.levie@msa.nl). Het betreft een verkennend gesprek. Dit om te kunnen vaststellen of de school voldoende mogelijkheden heeft om uw kind op de juiste manier te begeleiden.

Toelatingscommissie

* Van maandag 13 maart tot en met donderdag 30 maart 2017 worden de aanmeldingen behandeld door de toelatingscommissie van het MLA.

* De commissie controleert of de door de basisschool aangeleverde gegevens compleet zijn.

* Daarnaast wordt er gekeken naar de geschiktheid van leerlingen voor montessori-onderwijs. Van belang hierbij zijn onder andere zelfstandigheid, concentratie en tempo.

Wanneer krijgt u post van het MLA?

* Op woensdag 5 april 2017 wordt er door het MLA een welkomstbrief verstuurd aan de leerlingen die op onze school zijn geplaatst.

* In de loop van de maand juni volgt er een uitnodiging voor de kennismaking voor de nieuwe leerlingen. Deze kennismaking zal plaatsvinden op woensdag 21 juni 2017 van 14.45 tot 15.45 uur.