Veel gestelde vragen

Mijn kind zit niet op een montessoribasisschool. Is het MLA dan toch geschikt?

Jazeker. Indien uw kind gemotiveerd is om zelfstandig te werken en daar ook de verantwoordelijkheid voor wil (leren) dragen dan is het montessorisysteem zeker geschikt.

sluiten

Mijn kind zit niet op een montessoribasisschool en heeft dus geen voorrang. Hoe groot is de kans dat zij niet geplaatst wordt op het MLA?

In de nieuwe kernprocedure wordt een matching systeem toegepast. Het is voor de school moeilijk te voorspellen hoe dat uit zal pakken. Normaal gesproken bestaan de aanmeldingen voor ongeveer 80 procent uit voorrangsleerlingen. De afgelopen jaren konden we leerlingen die niet afkomstig waren van montessoribasisscholen toch toelaten.

sluiten

1900 leerlingen, dat klinkt als een hele grote school. Zal mijn kind niet verdrinken in de massa?

Een kleinschalige, veilige omgeving bevordert het leren. Daarom is zowel de onderbouw als de bovenbouw gesplitst in kleinere, zelfstandig werkende deelscholen of afdelingen van 200 tot 300 leerlingen. In feite kleine scholen in de school. Ze hebben elk hun eigen plek in het gebouwencomplex en hun eigen docententeam. 

sluiten

Hoe werkt het inplannen van de werktijd?

Inplannen kan uw kind digitaal doen in de werktijdplanner in Magister. In principe kan er voor een heel blok vooruit gepland worden. Het aanbod staat in de planner. Indien er plaats beschikbaar is op het gewenste moment, kan uw kind zich inplannen bij de docent. Is deze werktijd vol, dan kan er ingepland worden op een datum en uur waar nog wel plaats is bij deze docent.

sluiten

Wat is precies een blok?

Het schooljaar is verdeeld in vier blokken van negen weken. Om zelfstandig te kunnen werken, moet de leerling natuurlijk precies weten wat hij per blok voor elk vak moet doen. Dat blijkt duidelijk uit de programma’s. Voor het plannen zijn er verschillende hulpmiddelen. In de onderbouw is er onder meer het blokboek, met daarin per vak de onderdelen die moeten worden afgerond. In de bovenbouw spreken we van een blokkenkaart. Verder geven werkwijzers voor diverse vakken in onder- en bovenbouw precies aan, wat er aan activiteiten wordt verwacht.

sluiten

Wat is er anders aan het MLA vergeleken met een school die geen montessorionderwijs geeft?

We leggen als montessorischool de nadruk op eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de leerlingen. In een jaar zitten vier blokken van zo’n negen weken, voor die negen weken krijgen leerlingen huiswerk op dat aan het eind van het blok af moet zijn. Dat betekent dat ze een deel van hun schoolwerk zelf inplannen, onder begeleiding van de docenten. Op het MLA begint de dag meestal klassikaal. Naast de klassikale uren hebben we ook ´werktijd.´ Daarin bepalen leerlingen zelf aan welk vak ze werken. Zo leren ze het werk zelf in te delen zodat aan het einde van een blok alle taken af zijn.

Typisch voor het MLA is ook het goede contact tussen docenten en leerlingen. Niet gelijk, wel gelijkwaardig. We willen dat leerlingen hun talent en zelfvertrouwen ontwikkelen onder begeleiding van docenten.

sluiten

Krijgt een leerling die eindexamen doet op een montessorischool een gewoon einddiploma?

Jazeker, wie eindexamen doet op het MLA doet gewoon mee met het landelijk Centraal Examen. Hier meer over onze resultaten

sluiten