Begeleiding

Goede begeleiding van leerlingen staat op het MLA centraal. 

Mentor

De mentor besteedt tijdens het wekelijkse mentoruur aandacht aan de manier waarop de leerlingen met elkaar omgaan en geeft hen informatie. Ook bespreekt de mentor de voortgang en het verslag met leerlingen. Een leerling die moeite heeft met het plannen, kan daarbij geholpen worden door een persoonlijk mentor. Bij de keuzes voor profiel, sector, vakkenpakket, studie of beroep zorgt, naast de mentor, ook het decanaat voor begeleiding.

sluiten

De ondersteuning

We hebben op school een ondersteuningsteam, dat bestaat uit een schoolbrede zorgcoördinator en drie LOT’ers (Lid Ondersteuningsteam), een voor de afdeling mavo, een voor de havo/vwo onderbouw en een voor de havo/vwo bovenbouw. Wanneer het niet goed gaat met een leerling, wordt deze door de mentor in overleg met de deelschoolleider gemeld bij het ondersteuningsteam. Daar wordt besproken welke begeleiding nodig is voor de leerling. De begeleiding wordt dan zo snel mogelijk ingezet. Dit wordt altijd besproken met de ouders. 

 

Als er meer zorg nodig is, wordt de leerling besproken in het ZAT (Zorgadviesteam), waarin ook verschillende partijen van buiten de school zitting hebben, jeugdgezondheidsarts GGD, Ouder- en kindadviseur (OKA) en leerplichtambtenaar.
De zorgcoördinator is Chaia Levie.

 

Het MLA heeft twee interne vertrouwenspersonen. Bij hen kunnen allerlei zaken worden gemeld en vertrouwelijk besproken.
Margriet Posthoorn, docent drama: margrietposthoorn@mla.msa.nl
Annemarie Kroon, docent Nederlands: annemariekroon@mla.msa.nl

 

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw S. List, te bereiken via sonjalistbv@gmail.com en/of 06-1614 8484.

 

Kijk in de schoolgids (hoofdstuk 8) voor uitgebreide informatie over de zorg op het MLA.

sluiten

Blokken na de bel

Er bestaat voor leerlingen in de onderbouw de mogelijkheid na schooltijd op school door te werken en zo in een rustige sfeer (huis)werk te maken of na te kijken. Deze extra begeleiding heet ‘Blokken na de Bel’, en vindt plaats op maandag en woensdag, van 15.30–17.00 uur en kost € 7,50 per middag. Aanmelding gebeurt in overleg met de mentor. Het maximum aantal leerlingen per middag is 25. Meer informatie: blokken.mla@msa.nl.

sluiten