Aanmelden bij het MLA

Zij-instromen

Leerlingen kunnen in hogere klassen bij ons instromen. Als er plaats is in het leerjaar, worden kind en ouder(s) uitgenodigd voor een toelatingsgesprek om te bekijken of er een goede match is. Meer details over zij-instroom kun je lezen op pagina 25 van het document dat je hier kunt vinden. Voor meer informatie inzake de zij-instroom kun ook je contact opnemen met Peter Romein via p.romein@msa.nl.

Achtstegroeper

Zijn jij en je kind enthousiast geworden en is het MLA de school van eerste voorkeur, dan kun je van maandag 5 maart tot en met vrijdag 16 maart 2018, het door de basisschool verstrekte aanmeldformulier inleveren bij de leerlingenadministratie op de Pieter de Hoochstraat 59 (D-gebouw, tweede verdieping).

LET OP! Voor leerlingen van buiten Amsterdam, neem een identiteitsbewijs mee. (bv paspoort of zorgpas waarop het burgerservicenummer staat)

Goed om te weten:

  • Voor de kans op plaatsing van je kind, maakt het niet uit of je op de eerste dag of later in deze twee weken komt aanmelden. Leerlingen worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. 
  • Bij de aanmelding hoef je alleen het aanmeldingsformulier mee te brengen. Het is dus niet nodig op een pasfoto, een kopie van paspoort of een uittreksel van het gemeentelijke basisadministratie aan te leveren. 
sluiten

Leerlingen kunnen ook in hogere klassen bij ons instromen. Als er plaats is in het leerjaar, worden kind en ouder(s) uitgenodigd voor een toelatingsgesprek om te bekijken of er een goede match is. Meer details over zij-instroom kun je lezen op pagina 25 van het document dat je hier kunt vinden.

Wanneer krijgt je kind voorrang?

Als het Montessori Lyceum Amsterdam de school van eerste keuze is, krijgt je kind voorrang wanneer:

  • hij of zij op een Montessori basisschool zit;
  • er een broer of zus op het MLA zit die is ingeschreven in het schooljaar 2010-2011 of eerder;
  • een van de ouders in 2009-2010 of eerder is komen werken bij de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). 

Het is nog nooit gebeurd dat zich meer leerlingen met voorrang aanmeldden dan dat er plaatsen waren bij ons op school. Wat het effect van de centrale loting en matching zal zijn, valt echter nooit te voorspellen.

sluiten

Extra ondersteuning

Als je kind bij ons naar school wil en extra ondersteuning nodig heeft, plan dan snel een afspraak in met onze zorgcoördinator Chaia Levie (c.levie@msa.nl). In dit gesprek wordt gekeken of de school jouw kind op de juiste manier kan begeleiden.

sluiten

Is het een match?

Van maandag 12 maart tot en met vrijdag 29 maart 2018 worden alle aanmeldingen behandeld door onze toelatingscommissie. Zij controleert bijvoorbeeld of de informatie die de basisschool van je kind aan ons heeft geleverd klopt. Ook wordt er bekeken hoe goed je kind bij ons past. Daarbij letten we op zelfstandigheid, concentratie en tempo.

sluiten

Wanneer weet je het?

Het Montessori Lyceum Amsterdam stuurt op donderdag 5 april 2018 een welkomstbrief naar alle leerlingen die in het nieuwe schooljaar bij ons op school mogen starten. In juni ontvangt je kind dan een uitnodiging voor een kennismaking voor alle nieuwe leerlingen. Die kennismaking is op 27 juni 2018 van 14.45 tot 15.45 uur.

sluiten